Opties voor ontwikkelaars

Wij bieden ontwikkelaars verschillende mogelijkheden om externe applicaties aan te sturen vanuit RetSoft. Hiermee kan data uit RetSoft worden gehaald of naar RetSoft worden geschreven.

Web API

Met deze API is het onder ander mogelijk:

De authenticatie binnen de Web API gebeurt via een API Key of OAuth2. U logt in met een door RetSoft verstrekte API Key of client-id / client-secret en gebruikersaccount. De uiteindelijke integratie is via een on-premises installatie van de web service waardoor de API wordt gehost.

Download hier onze C# WinForms demo-applicatie
Online documentatie voor de Web API
Neem contact met ons op voor meer informatie

Repository API

Deze API geeft data-level toegang tot RetSoft en biedt de mogelijkheid om verschillende modules en onderdelen van de RetSoft-applicatie te verbinden via https.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Plugins

Via Plugins kunnen externe applicaties worden aangestuurd vanuit RetSoft. Via de geboden .NET interface is het mogelijk acties toe te voegen aan verschillende contextmenu’s. Daarnaast kunnen er pagina’s worden toegevoegd aan de beheer- en applicatie-instellingen.

Neem contact met ons op voor meer informatie

URL Protocolhandler

Met behulp van de URL Protocol Handler kunnen commando’s worden gegeven aan de applicatie. Dit is een alternatief voor de commandline interface.

Een voorbeeld van een URL is: retsoft:designation=desktop&action=view&docid=12345

Hiermee geef je de applicatie de opdracht om het document met id 12345 weer te geven in de viewer.

Neem contact met ons op voor meer informatie